Disclaimer

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht van de verstrekte informatie ligt bij Tandprothetische praktijk R. Verstraete of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring

Onze praktijk voldoet momenteel volledig aan de nieuwe Europese AVG privacy wetgeving die in mei 2018 van kracht werd.

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en dienen slechts om met u contact te hebben over onze behandelingen. De praktijk respecteert de privacy van alle gebruikers van ons platform. De persoonlijke informatie die u als gebruiker ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

De website van de praktijk werkt voor uw en onze veiligheid via een zogenaamde HTTPS (= Secure) verbinding. U kunt dit verifiëren middels het slotje wat voor het websiteadres wordt getoond. Alle communicatie wordt hierdoor versleuteld en kan niet worden onderschept door malafide derden.

Lees hier onze volledige Privacyverklaring (PDF)

 

 

Deze website werd ontwikkeld door Communitell webservices, een full-service ontwerpbureau. Interesse?

CONTACT Communitell webservices